1968’de İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünde lisansını tamamlayan Bilgili, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimini gerçekleştirdi.

Sırasıyla İstanbul Üniversitesi (1991-1994), Galatasaray Üniversitesi (1994-2008), Yeditepe Üniversitesi (2008-2012) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi (2012-2015) iletişim fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı ve çeşitli idari görevlerde bulundu. Reklamcılık, radyo ve televizyon endüstrisi için sektör araştırmaları ve meslek standartları çalışmalarını gerçekleştirdi. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi (İSMEP) için İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi, TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Ulusal Radyocular Derneği gibi kamu ve özel nitelikli birçok kuruma danışmanlık yaptı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İstanbul Valiliği ortaklığında kurulan Genç Liderler Akademisi’nde girişimcilik eğitimleri verdi.

Bilgili, ECREA (EuropeanCommunicationResearchandEducationAssociation), ICA (İnternationalCommunicationAssociation) ve MeCCSA (Media, CommunicationandCulturalStudiesAssociation) üyesidir. Medya endüstrisi, kültür endüstrisi, yeni medya, rekabet stratejileri, pazarlama iletişimi, girişimcilik ve marka yönetimi, sosyal medya yönetimi alanlarında dersler veren Bilgili’nin “Medya Eleştirileri” adıyla editörlüğünü gerçekleştirdiği kitap çalışması ve akademik yayınları bulunmaktadır.