+90 (532) 213 26 91


YÖNETİM DANIŞMANLIĞI;
 • Firma sahiplerine özel, tamamen bireysel, sıradışı saatler dâhil, firma dışı mekânlarda, yüz yüze ve mutlaka yüzde yüz ketumiyetle;

 • Kendi işinde işveren ve en yetkin tek yetkili olabilmenin sırları

 • Formel ve informel iş akışında sorumluluk ve yükümlülük alabilir yetkin yetkilileri seçebilmek için doğru bilinen yanlışlar ve yanlıştan çıkmak için yapılan yanlışlar

 • İş hayatı, sosyal hayat ve aile hayatı bütünlüğünün kaçınılamazları

 • İş sahibinin; işinin hayatındaki ve hayatının işindeki yeri neden ne kadar ve nasıl olması gerektiğinin, kişiye ve işine özel doğru belirlenmesindeki tüm zamanlar için geçerli, vazgeçilemez gerçekleri

 • Belli dönemler için, yönetimin sırayla aileden yetkili değiştirdiği, yine aynı aile şirketlerinin görünen ve görünmeyen sorunları

 • Henüz firma sahibi değilken, bir işe ve kuruluşuna karar vermek

 • Olan işini kapatma kararını almak

 • İşi büyütmek ve veya başka konulardaki işleri de yapmaya karar vermek

 • Firma sahibinin toplam kalite amaçlı taşıdığı görünmez roller

 • Kendi işinin önderi ve işinde lider olmak

 • Firmanın içinde ve dışında yönetici-işveren, önder-lider algısı oluşturmak, oluşturulan algıyı yönlendirmek, yönetmek, denetlemek ve gerekli hâlde de değiştirebilmek

 • Ve iş sahibinin bildiği veya bilmediği, fark ettiği veya etmediği kendisine ve işine özel konuları, özellikle ve sadece kendisiyle konuşarak belirlemek

 • Firmanın yöneticileri ve tüm çalışanlarıyla bütününe özel;

 • Bağımlı piyasadan ve piyasa bağımlısı olmaktan kaynaklanan olası bütün risklerden uzaklaşabilmek için, firmayı piyasalarda özellikli kılacak hizmet içi eğitimler vermek

 • İş konusuna yönelik piyasalardaki arz/talep dengesini analiz ederek, firma hizmetlerini müşterilerin özel koşullarına göre uyarlamak

 • Firmanın belirlenen sabit ve değişken ihtiyaçlarına göre, tüm çalışanlarına özel ve genel eğitimler vermek

 • Çalışanların; istek, eleştiri, görüş, öneri, şikâyet ve sorunlarını dinleyerek, çözüm yolları geliştirmek

 • Başarılı ve sürdürülebilen bir toplam kalite için; tüm firma çalışanlarını, hizmet içi ve dışı farklı etkinliklerle kendilerini tatmin edebilecekleri konu ve konumlarda rollendirerek, özel bir aidiyet oluşturmak

 • Çalışan her kişinin kendi değer ve özelliklerini koruyabileceği ve kendisini ifade edebileceği bir beraberliğin, birlik ve bütünlüğün dinamiklerini kalıcı kalitelerle oluşturarak, firma imajını kendi içinde ve dışında güçlü kılmak

 • Yetenekleri keşfetmek, yönlendirmek ve gelişmelerini sağlamak

 • Firma yönetici ve çalışanlarının, kendilerinin ve firmanın geleceğinin ortak süreç-sonuç olgusunun sebeplerini doğru algılamalarını sağlamak

 • Davranış yönlendirimi, yönetimi ve denetimi için motivasyon seminerleri düzenlemek

 • İş dünyası ve dışındaki, özellikle de birbirini tetikleyen sorunları çözmek, daha da öncesinde olası sorunlardan uzak kalabilmek için; bilinen temel ve geçerli en son yöntemleri uygulamak